medical-563427

Platforma online e-health.prorefugiu.org a fost realizată de Asociatia Pro Refugiu în cadrul proiectului PRO SĂNĂTATE – Imbunătățirea serviciilor medicale pentru victimele traficului de persoane, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România Runda II Componenta 4 Servicii Sociale si de Bază implementat in perioada 1 Aprilie 2014 – 30 Martie 2016.

Proiectul vizeaza îmbunătățirea accesului victimelor traficului de persoane la servicii medicale, având un rol complementar proiectului „Șansă și Provocare-Imbunătățirea servicilor sociale oferite victimelor traficului de persoane” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România Runda I.

Obiective:

  • Îmbunătățirea modului de acordare în România a serviciilor/asistenței medicale victimelor traficului de persoane de către specialiști în domeniu (cadre medicale) prin intermediul training-urilor organizate pe durata proiectului, în vederea consolidării cunoștiințelor profesionale pentru o identificare și asistență medicală corespunzătoare.
  • Dezvoltarea și promovarea unei platforme online E-Health care să permită practicienilor din domeniul medical să comunice, efectueze schimb de know-how în raport de cazurile asistate, să participe la cursuri de formare online.
  • Acordarea de servicii medicale victimelor traficului de persoane.